Wie / wat is Leny Exel
Een paranormale genezeres doet het werk in de volksmond op verschillende manier… zoals: magnetiseren, paranormaal genezen of handopleggen…

Vele patienten hebben in het normale medische traject vaak al vele stappen doorlopen en zoeken naar een andere vorm. Paranormale genezeres Leny Exel biedt u deze mogelijkheid. De garantie op genezing bestaat natuurlijk niet, dit is afhankelijk van velen factoren. Toch is er altijd kans op genezing/verbetering en kan Leny Exel u,daarin bijstaan. Harmonische energie gaat dwars door uw lichaam heen en doordringt energie die niet in balans is en voor symptomen van ziektenbeelden zorgt. Het zoeken naar deze geblokte energie en of emotionele blokkades is de taak.

Wat is Natuurgeneeskunde met Paranormale Genezing
Paranormale therapie valt onder de natuurgeneeswijze. Als Natuurgeneeskundig therapeute volg ik het principe dat de basis van het leven energie is. Van hier uit kijk ik naar de gehele mens en hoe zijn of haar energiepatroon is opgebouwd. Ieder mens is uniek en beleeft een ziekte, klacht of probleem op zijn of haar manier.
Ik besteed ook veel aandacht aan de geestelijk voeding. Hoe voed jij jezelf, wat gun jij jouw lichaam aan positieve energie en denkpatronen. Door middel van energetische drainage wordt vervuilde energie opgelost, afgevoerd en vervangen door schone en heldere energie.

Wer / was ist Leny Exel
Eine psychische Heilerin erledigt Ihre Arbeit, wie man im Volksmunde sagt, auf verschiedenen Wegen sowie: durch Magnetisierung, psychisch Heilen oder durch Handauflegung. Viele Patienten haben auf dem normalen edizinischen Weg schon viele Schritte durchlaufen und suchen eine andere Form. Psychische Heilerin Leny Exel bietet Ihnen diese Möglichkeit. Die Garantie auf Genesung gibt es natürlich nicht. Dies ist von vielen Faktoren abhängig. Es besteht jedoch eine Chance auf Heilung / Verbesserung und Leny Exel kann Ihnen dabei behilflich sein. Harmonische Energie fließt durch Ihren ganzen Körper und durchdringt Energie die nicht in Einklang ist und sorgt für die Symptome von Erkrankungssyndromen. Die Suche nach dieser blockierten Energie und nach emotionalen Blockaden ist Ihre Aufgabe.

Was ist Naturmedizin mit psychische Heilung
Psychische Therapie gehört zur natürlichen Medizin. Als Naturmedizinischer Therapeut folge ich das Prinzip das die Basis des Lebens Energie ist. Aus diesem Ausgangspunkt gucke ich mir den Menschen als Gesamtbild an und analysiere wie sein oder ihr Energie-Muster aufgebaut ist. Jeder Mensch ist ein Unikat und erlebt eine Krankheit, Beschwerde oder Problem auf seine oder ihre eigene Art und Weise. Viel Aufmerksamkeit schenke ich an die geistliche Ernährung. Wie ernährt man sich selber, und was gönnen Sie Ihrem Körper an positiver Energie und Gedankenpatronen. Mittels energetischer Entwässerung wird kontaminierte Energie gelöst, abgeführt und ausgetauscht mit sauberer und klarer Energie.